9 mei 2016

"45-plus medewerkers: berustende werkers of bevlogen ontplooiers?"- quotes

 
Deze blog quotes uit het gelijknamig artikel dat op 14 april 2016 door Peter van den Hout werd gepubliceerd op www.hrpraktijk.nl

"Veel organisaties slagen er niet in om een scherp beleid te voeren voor werknemers die in de tweede helft van hun carrière zitten. Een eenduidige aanpak om de mobiliteit en wendbaarheid voor werknemers boven de 45 jaar te stimuleren bestaat niet, want hun drijfveren verschillen sterk.
Er zijn ruwweg vier groepen te identificeren: berustende werkers, vitale meegroeiers, betrokken blijvers en bevlogen ontplooiers. Een betere kennis van en inzicht in de drijfveren van deze groepen zal leiden tot een effectievere HR-aanpak van de 45-plus medewerkers.

Dit concluderen onderzoeksbureau Motivaction en adviesorganisatie Bientôt op basis van onderzoek onder 1643 werknemers in Nederland van boven de 45 jaar. Analyse van motivatie en gedrag van deze respondenten heeft geleid tot een Midlife Carrières-model, waarin de respondenten op basis van sociaal-economische klasse en veranderingsgezindheid zijn verdeeld in vier kenmerkende segmenten

Aanknopingspunten voor HR
Elk segment vertegenwoordigt ongeveer een kwart van alle 45-plus werknemers in Nederland. De verdeling is opgesteld op basis van onderwerpen en thema’s die in het onderzoek aan bod kwamen. Hierbij valt te denken aan zaken als mate van leergierigheid, fitheid, thuiswerkwensen, autonomie, gevoel van erkenning, statusgerichtheid en maatschappelijke betrokkenheid.

Waar HR-interventies tot op heden erg gericht zijn op de doelgroep als totaal, biedt deze segmentering concrete aanknopingspunten voor effectief beleid, initiatieven en de communicatie per type medewerker. Het biedt ook de medewerker zelf inzicht in wat hem drijft in werk en waarom sommige dingen daarom goed en andere juist moeizamer gaan.

Berustende werkers
De berustende werkers (21 procent) zijn terughoudend en hebben een functionele blik op hun werk. Zij doen het om geld te verdienen en kunnen genieten van de sociale contacten die zij via het werk hebben. Ze worden vaak tegengehouden door onzekerheid of hebben moeite met het opkomen voor zichzelf.

Zij voelen zich vaak niet thuis op het werk en ervaren geen goede band met hun leidinggevende.
Zij zouden erbij gebaat zijn om eenvoudiger werk te doen, af te bouwen in aantal uren, meer structuur te hebben in hun dagelijkse bezigheden of een passender functie te bekleden.

Vitale meegroeiers
De vitale meegroeiers (26 procent) zijn tevreden en actieve werknemers met vaak een fijne werkplek. Zij vinden hun werk leuk, hebben een goede band met de leidinggevende en voelen zich thuis bij het bedrijf. Werk is echter niet alles in hun leven: vrije tijd is net zo belangrijk.

Deze werknemers hoeven geen speciale behandeling zolang zij zich gewaardeerd voelen, een veilige en structurele werkomgeving hebben en door een toegankelijke leidinggevende goed worden begeleid.

Betrokken blijvers
Betrokken blijvers (27 procent) verlangen ernaar wat minder werkdruk te hebben. Het liefst zouden zij voortijdig met pensioen gaan. Dit komt omdat zij zich lichamelijk minder gezond voelen en het idee hebben niet te worden gehoord door hun leidinggevende.

Ze zouden liever minder lange dagen maken en meer flexibiliteit hebben bij het inrichten van hun werk. Daardoor zouden zij hun kennis en ervaring beter kunnen inzetten en meer toegevoegde waarde hebben voor het bedrijf, de collega’s en eventuele klanten.

Bevlogen ontplooiers
De bevlogen ontplooiers (26 procent) zijn ondernemende en assertieve werknemers die het belangrijk vinden om inhoudelijk en maatschappelijk betrokken werk te doen. Zij hebben een goede carrière achter de rug en zitten in een functie waar zij tevreden mee zijn. Zij genieten van goede secundaire arbeidsvoorwaarden en hebben een zeer goede verhouding met het bedrijf waarvoor zij werken.

Bevlogen ontplooiers denken mee met de bedrijfsvoering en hebben een uitgesproken mening. Zij verwachten een hoge mate van autonomie en een werkgever die hen vrijheid biedt. Zij willen zich continu blijven ontwikkelen. In het huidige werk zitten regels en beleidsvoering hen nog wel eens in de weg."
 
Tekst en illustratie uit het artikel dat op 14 april 2016 door Peter van den Hout werd gepubliceerd op www.hrpraktijk.nl

20 maart 2015

Remotie. Een stap terug is een stap vooruit

De website www.remotie.be schetst het recente boek “Remotie - Een stap terug is een stap vooruit” van Tanja Verheyen en Bob Vermeir.

"In het boek doorbreken de auteurs het taboe op “demotie”, het tegengestelde van promotie.Carrières gaan niet altijd in stijgende lijn en waarom zou dat ook? Elke dag zetten mensen in zovele bedrijven een stap terug, vrijwillig of gedwongen. Dit is het eerste boek in België over dit fenomeen waarover mensen liever niet praten, maar het wel meemaken.

14 Getuigen vertellen open over hun carrièrewending en hoe ze dat doorstaan hebben, onder wie Fernand Koekelberg (ex-hoofd van de Federale politie), Peter Leyman (ex-Volvo, ex-senator en ex-Voka), Mimi Lamote (ex-C&A, ex-E5-mode, nu VP Grandvision) en Ludo Busschots (acteur Windkracht10 en producer Flikken).
Het boek brengt haarfijn in kaart welk proces iedereen doorloopt tijdens een carrièrewending. Daarvoor laten de auteurs psychologen, coaches, consultants en advocaten aan het woord. Samen met hen doorbreken ze het taboe dat vandaag op demotie rust.
Meteen breken de auteurs een lans voor de term “remotie” : die is niet stigmatiserend en stelt dat een demotie niet negatief moet uitdraaien. Mits de juiste aanpak betekent een stap terug dan ook een stap vooruit.

Het boek is uitgegeven bij Kluwer en ligt in de boekhandel. Je kan het ook hier bestellen en thuis geleverd krijgen."

bron aangehaalde tekst en illustratie : www.remotie.be